Hoe wordt groene energie opgewekt?

Groene energie is goed voor het milieu doordat het afkomstig is van duurzame hulpbronnen. Men gebruikt hier wind, water, biomassa of zon voor. Maar wat maakt deze energie zo goed voor het milieu? En hoe werkt het opwekken van groene energie?

groene-energie-bronnen

Natuurkracht aan het werk

Het opwekken van groene energie gebeurt door gebruik te maken van de kracht van de natuur. De natuurkracht raakt niet op en er komt geen broeikasgas of CO2 bij vrij. Daarom is het ook zo goed voor het milieu. Groene energie opwekken kan op vier manieren:

  • Windmolens, windturbines of windparken

Met wind energie opwekken gebeurt door het laten draaien van de rotor van de windturbine. Dat gebeurt doordat luchtdeeltjes zich altijd willen verplaatsen en onderweg tegen de wieken van de turbine botsen. De draaiende beweging wordt via tandwielen versneld en overgebracht aan de generator.  Deze wekt vervolgens elektriciteit op.

  • Zonnepanelen

Hier zitten zonnecellen in die fotonen in zonlicht absorberen. Er bewegen in de cel negatief geladen elektronen die door het ontwerp van de zonnecel in één richting worden gestuurd. Daardoor ontstaat er aan de ene kant van de cel een negatieve spanning en aan de andere kant een positieve spanning. Die spanning wekt stroom op. Met een omvormer is deze stroom te gebruiken voor elektrische apparaten. Eén zonnecel levert ongeveer 3,5 Watt aan vermogen. Er bestaan ook zonnecollectoren. Die leveren geen energie maar warmte voor in huis.

  • Waterkrachtcentrales

De kracht van stromend water is sterk en hoe harder het stroomt, hoe meer energie er uit te halen is. Daarom wordt veel groene energie in landen met bergen opgewekt, zoals Noorwegen. Je kunt de centrales vergelijken met een groot waterrad. In Nederland hebben we een te gering hoogteverschil om snelvallend water in te zetten voor het opwekken van energie. Wel zijn er in ons land vier waterkrachtcentrales die aan rivieren geplaatst zijn.

  • Biomassacentrales (of afvalverbranders)

Energie uit biomassa komt door de verbranding, vergisting of vergassing van natuurlijke materialen als hout, GFT, mest of plantaardige olie.

In Nederland wordt veel geïnvesteerd in windenergie, maar de aandacht gaat vooral uit naar zonne-energie. De hoeveelheid energie die uit zonlicht is te halen, is vele malen groter dan wat wij in ons land gebruiken. Dat geeft dan ook een goed gevoel voor de toekomst.

 
 

Meer Berichten in Milieu

 
 

Deel dit